Dá sa inteligencia zdediť? Alebo po kom je to vaše dieťa také múdre

Pojem inteligencia sa dá zadefinovať rôzne. Asi v najjednoduchšom vysvetlení je to schopnosť abstraktne myslieť. Možno ste sa stretli aj s tvrdením, že inteligencia je schopnosť prispôsobovať sa svojmu prostrediu alebo že ide o kvalitatívny a kvantitatívny prejav intelektu. Čo má však na ňu u detí skutočne vplyv – gény po otcovi alebo po matke?

Dá sa inteligencia zdediť? Alebo po kom je to vaše dieťa také múdre
(zdroj: unsplash.com)

Pohlavie od otca, inteligencia od…

Pri dedení inteligencie zohráva do istej miery rolu aj pohlavie. Každý jedinec má pár chromozómov, pričom jeden chromozóm dedí od otca a druhý od matky – ak sú oba X, ide o dievčatko, ak je jeden X a druhý Y, o chlapčeka. Pohlavie je dané už na úplnom začiatku pri splynutí vajíčka a spermie. V súčasnosti je už jasné, že medzi rodičmi a inteligenciou ich dieťaťa je spojitosť. Hoci za pohlavie “môže” viac otec, ako matka, mnohými štúdiami sa zistilo, že inteligenciu dedí dieťa skôr po matke. Zistilo sa totiž, že “gény” inteligencie sú uložené viac v chromozóme X, než Y. Synovia teda dedia inteligenciu predovšetkým od matky, dcéry to majú pol na pol, pretože chromozóm X dostanú aj od matky, aj od otca.

Na inteligencii sa musí pracovať

Aj keď je inteligencia dedičná, nie je to to jediné, čo úroveň inteligencie určuje. Asi 40 až 60 % inteligencie je závislej od zdedených génov. Rolu tu zohráva aj to, kde a ako dieťa vyrastá. Vplyv teda má socio-ekonomické prostredie a aj rôznorodé podnety. Predpokladá sa aj to, že veľmi dôležité je silné prepojenie medzi matkou a dieťaťom, vďaka ktorému sú deti schopné lepšie riešiť rôzne problémy. Dieťa musí byť aj dobre motivované a musí dostávať priestor pre budovanie a navyšovanie svojej inteligencie. Významnú rolu teda v inteligencii dieťaťa hrá vzťah s najbližšími aj pozitívny prístup k výchove.

Nie vždy dedíme iba dobré veci

Inteligencia nie je to jediné, čo dedíme po rodičoch. Gény rodičov ovplyvňujú aj farbu očí, výšku a v menšej miere napríklad aj spôsob stravovania. V súvislosti s dedením výšky však majú opäť väčšie slovo gény otca. Vplyv dedičnosti sa potom odzrkadľuje aj vo farbe, hustote a štruktúre vlasov. Silne dedičné sú napríklad kučeravé vlasy. Podobné to je aj pri jamkách v lícach alebo jamke na brade. Dedičnosť má následne vplyv v mnohých ďalších, nie vždy pozitívnych smeroch. Ovplyvňuje sklon k duševným chorobám, alergiám, obezite a mnohým iným zdravotným problémom. A čo ste po rodičoch podedili vy?